Այգուտի միջնակարգ դպրոց

Մարդկանց իմաստությունը համեմատական է ոչ թե նրանց փորձին, այլ այն ձեռք բերելու նրանց ընդունակությանը: Բեռնարդ Շոու

Ուսուցչի մրցույթի հայտարարություն

13 Մայիսի, 2021

«Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի   միջնակարգ   դպրոց»  պետական  ոչ  առևտրային   կազմակերպությունը հայտարարում    է  մրցույթ «Ռուսաց   լեզու »  (18  դասաժամ) , «ֆիզիկա» (5 դասաժամ)   և   «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ)  առարկանների  ուսուցչի   թափուր   տեղերի

Հայտարարություն05.04.2021թ

«Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի   միջնակարգ   դպրոց»  պետական  ոչ  առևտրային   կազմակերպությունը հայտարարում    է  մրցույթ «Ռուսաց   լեզու »  (18  դասաժամ) , «ֆիզիկա» (5 դասաժամ)   և   «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ)  առարկանների  ուսուցչի   թափուր   տեղերի

Հայտարարություն   14.01.2022թ

«Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի   միջնակարգ   դպրոց»  պետական  ոչ  առևտրային   կազմակերպությունը հայտարարում    է  մրցույթ «Ռուսաց   լեզու »  (18  դասաժամ) , «ֆիզիկա» (5 դասաժամ)   և   «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ)  առարկանների  ուսուցչի   թափուր   տեղերի

Հայտարարություն18.10.2021թ

«Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի   միջնակարգ   դպրոց»  պետական  ոչ  առևտրային   կազմակերպությունը հայտարարում    է  մրցույթ «Հայոց  լեզու  և  գրականություն»  (18  դասաժամ) , «ֆիզիկա» (5 դասաժամ)   և   «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ)  առարկանների  ուսուցչի   թափուր   տեղերի     համար:Հայտարարություն(1) (1)

Հայտարարություն(hայոց  լեզու  և  գրականությու

Հայտարարություն