Այգուտի միջնակարգ դպրոց

Մարդկանց իմաստությունը համեմատական է ոչ թե նրանց փորձին, այլ այն ձեռք բերելու նրանց ընդունակությանը: Բեռնարդ Շոու

ԻՀԿ

3 Դեկտեմբերի, 2016

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Դպրոցի ինտերնետ համակարգչային կենտրոնը (Իհկ) ստեղծվել է 2004թ.-ի “Փրջեքթ Հարմոնի” հայկական գրասենյակի հովանավորությամբ: ԻՀԿ-ն ապահովված է 14 համակարգիչներով, տպիչով, սկաներով և պատճենահանման սարքով, տեսացրիչով, արբանյակային ընդունիչով:

Կենտրոնում մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները
Ինտերնետ Կապ
Տեքստի հավաքում և տպում
Փաստաթղթեր պատճենահանում
Խորհրդատվություն
Լուսանկարահանում

Կենտրոնի աշխատակիցը
Մնացականյան Լուսինե