Այգուտի միջնակարգ դպրոց

Մարդկանց իմաստությունը համեմատական է ոչ թե նրանց փորձին, այլ այն ձեռք բերելու նրանց ընդունակությանը: Բեռնարդ Շոու

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

3 Դեկտեմբերի, 2016

Դրամական հոսքեր 1-ին կիս 2022թ.

Դրամական հոսքեր 1-ին եռամս. 2022թ

Դրամական հոսքեր 9 ամիս 2021թ

Դրամական հոսքեր 1-ին կիսամյակ 2021թ

Դրամական հոսքեր 1-ին եռամս. 2021թ. (2)

Դրամական հոսքեր տարեկան 2020թ. (1)

Դրամ. հոսքեր տարեկան 2020թ. նախակրթ. (2)

Դեբիտոր-կրեդիտոր տարեկան 2020թ. (1)

Ամփոփ հաշվ. տարեկան 2020թ.Նախակրթարան

Ամփոփ հաշվ. տարեկան 2020թ.

Այգուտի միջնակարգ դպրոց Ամփոփ հաշվ. 9 ամիս 2020թ.

Այգուտի միջնակարգ դպրոց Ամփոփ հաշվ. 9 ամիս 2020թ.Նախակրթարան

Դրամական հոսքեր 9 ամիս 2020թ.

Դրամ. հոսքեր 9 ամիս 2020թ. նախակրթ.

Դրամական հոսքեր 1-ին կիսամ. 2020թ.

Դրամ. հոսքեր 1-ին կիսամ. 2020թ. նախակրթ.

Ամփոփ հաշվ. 1-ին կիսամ. 2020թ.Նախակրթարան

Ամփոփ հաշվ. 1-ին եռ. 2020թ.Նախակրթարան (1)

Ամփոփ հաշվ. 1-ին կիսամյակ. 2020թ.

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոց-նախակրթարան Ամփոփ հաշվ. 1-ին եռ. 2020 (1)

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոց-Դրամական հոսքեր 1-ին եռ. 2020թ.

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոց-նախակրթարան Ամփոփ հաշվ. 1-ին եռ. 2020 (2)

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոց-նախակրթարան Դրամական հոսքեր 1-ին եռ. 2020թ

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոց-Ամփոփ հաշվ. տարեկան 2019թ. (1)

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոց-Ամփոփ հաշվ. տարեկան 2019թ.Նախակրթարան (1)

Ամփոփ հաշվ. 9 ամիս 2019թ.Նախակրթարան

Ամփոփ հաշվ. 9 ամիս 2019թ.

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց Ամփոփ հաշվ. 1-ին կիսամ. 2019թ.Նախակրթարան

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց Ամփոփ հաշվ. 1-ին կիսամ. 2019թ.

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց Դեբիտոր-կրեդիտոր 1-ին կիսամ. 2019թ.

Տարիֆիկ.2018-2019, 2-րդ կիս.

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոցիԱմփոփ հաշվ. 1-ին եռամս. 2019թ.Նախակրթարան

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոցի Դեբիտոր-կրեդիտոր 1-ին եռամս. 2019թ.

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոցի Ամփոփ հաշվ. 1-ին եռամս. 2019թ.

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցիԱմփոփ հաշվ. տարեկան 2018թ.Նախակրթարան

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցիԱմփոփ հաշվ.տարեկան 2018թ.

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոցի-նախահաշվի-ամփոփ-հաշվետվության-հիմնարկի-կատարած-ծախսերի-և-պարտքերի-մասին2018-2019թ

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոցի-նախակրթարանի-նախահաշվի-ամփոփ-հաշվետվության-հիմնարկի-կատարած-ծախսերի-և-պարտքերի-մասին2018-2019թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվության հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին2017-2018թ   01.07.2018թ.դր.Ամփոփ հաշվետվ.

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվության հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին2017-2018թ 01.07.2018թ.դր.Ամփոփ հաշվետվ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ,,Այգուտ գյուղի յմիջնակարգ դպրոց,, Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը հիմնական ընդհանուր ՝3-րդ աստիճան ,կրթակամ ծրագրով գործունեության լիցենզիա տալու մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ,,Այգուտ գյուղի յմիջնակարգ դպրոց,, Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը հիմնական ընդհանուր ՝2-րդ աստիճան ,կրթակամ ծրագրով գործունեության լիցենզիա տալու մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ,,Այգուտ գյուղի յմիջնակարգ դպրոց,, Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը հիմնական ընդհանուր ՝1-ին աստիճան ,կրթական ծրագրով գործունեության լիցենզիա տալու մասին

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոցի-նախակրթարան-եկամտային-և-ծախսերի-նախնական-նախահաշվի-հաշվետվություն2017-2018թ

Այգուտ-գյուղի-միջնակարգ-դպրոցի եկամտային-և-ծախսերի-նախնական-նախահաշվի-հաշվետվություն2017-2018թ (2)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի դրամական շեղումների մասին2017-2018թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի դրամական շեղումների մասին2017-2018թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի դրամական միջոցների հոսքերի մասին2017-2018թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի դրամական միջոցների հոսքերի մասին2017-2018թ (1)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվության հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին2017-2018թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվության հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին2017-2018թ

Տարիֆիկ.2017-2018, 2-րդ կիս.

Այգուտ գյուղի նախակրթարան Ծրագրային ցուցանիշներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտնտեսական գործունեության մասին

Այգուտ գյուղի նախակրթարան Հաշվետվություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց Հաշվետվություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Այգուտ գյուղի նախակրթարան Ծրագրային ցուցանիշներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտնտեսական գործունեության մասին

Այգուտ միջնակարգ դպրոց հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական ,,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի նախակրթարան նախահաշիվի ամփոփ հաշվետվություն

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց,,ՊՈԱԿ նախահաշիվի ամփոփ հաշվետվություն

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց,,ՊՈԱԿ հանրակրթական և նախակրթական ուսուցման նախահաշիվներ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի եկամտային և ծախսերի փոփոխված  նախահաշվի հաշվետվություն2017-2018թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարան եկամտային և ծախսերի փոփոխված նախահաշվի հաշվետվություն2017-2018թ

Տարիֆիկ.2017-2018, 1-ին կիս. (2)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախնական նախահաշվի ամփոփ 2017-2018թ (1)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի նախահաշվի ամփոփ 2017-2018թ (1)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի ամփոփ դրամական միջոցների հոսքերի մասին2017-2018թ (1)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի ամփոփ դրամական միջոցների հոսքերի մասին2017-2018թ (1)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարան եկամտային և ծախսերի նախնական նախահաշվի հաշվետվություն2017-2018թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի եկամտային և ծախսերի նախնական նախահաշվի հաշվետվություն2017-2018թ 2

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի առաջին կիսամյակի նախահաշվի հաշվետվություն2016-2017թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին կիսամյակի նախահաշվի հաշվետվություն2016-2017թ

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանի առաջին կիսամյակի ֆինանսատնտեսական գործորնեության մասին

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին կիսամյակի ֆինանսատնտեսական գործորնեության մասին

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին կիսամյակի ֆինանսատնտեսական գործորնեության մասին

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին կիսամյակի ֆինանսատնտեսական գործորնեության մասին

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին կիսամյակի դրամական միջոցների հոսքերի մասին2016-2017թ (1)

Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին կիսամյակի դրամական միջոցների հոսքերի մասին2016-2017թ (1)

Այգուտի միջ. դպրոցի 2017թ. առաջին եռամսյակի դր.Դրամական շեղումներ

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ նախակրթարանի նախահաշվի 01.04.2017 եռամսյակային հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ .

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ նախահաշվի 01.04.2017 եռամսյակային հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ ծրագրային ցուցանիշներ -01.04.2017 եռամսյակային հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ .

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ դրամական միջոցների հոսքերի -01.04.2017 եռամսյակային հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ .

 

Այգուտի նախակրթարան

Այգուտ (1)

Հաստիքացուցակ Այգուտի նախակրթարան

Հաստիքացուցակ Այգուտի մ. դ (1)

Նախահաշիվ-01.09.2015

Նախահաշիվ 2016թ.

Նախահաշիվ 2017թ.

Նախակրթարան-2016-2017

gnumneriplan2016-1

2016-2017թ.-գնումներ

Գնումներ